Ej under 18 år
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Allmänna villkor


Denna sida (inklusive de dokument som hänvisas till på webbplatsen) anger användarvillkoren enligt vilka du kan använda vår webbplats som finns på www.moor.se (vår webbplats), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor (”Villkoren”) noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du avstå från att använda vår webbplats.

 

1. INFORMATION OM OSS

MoOr är ett handelsnamn för British American Tobacco Sweden org.nr 556098-6779, Hyllie Boulevard 34, 14 vån, 215 32 Malmö, ("vi", "vårt" eller "oss" i tillämpliga fall).

 

2. ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS

2.1 När du använder vår webbplats måste du följa bestämmelserna i dessa Villkor.

2.2 Du måste vara 18 år eller äldre för att använda vår webbplats och våra tjänster.

2.3 Att tillträda vår webbplats är tillåtet tills vidare och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka (tillfälligt eller permanent) eller ändra tjänsten på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi är inte ansvariga för det fall vår webbplats av någon anledning inte kan tillhandahållas vid något tillfälle eller under någon period.

2.4 Från tid till annan, kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela vår webbplats, både till användare som har registrerat sig hos oss och till gästanvändare.

2.5 Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som krävs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att alla personer som går in på vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa villkor och att de följer dem.

 

3. REGISTRERING OCH DELNING AV INFORMATION

3.1 Du kan registrera eller i övrigt tillhandahålla oss dina uppgifter för att få ytterligare information och ta del av tjänster för registrerade användare och/eller få tillgång till vissa delar av vår webbplats som är begränsad till registrerade användare. När du registrerar dig eller på annat sätt delar din information med oss får du inte uppge några falska uppgifter eller uppge någon annan persons uppgifter.

3.2 Genom att registrera dig på vår webbplats, godkänner du följande;

3.2.1 ditt konto och lösenord är dina personliga uppgifter och får inte användas av någon annan för att få tillträde till vår webbplats;

3.2.2 du kommer att vara ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten avseende ditt användarnamn, lösenord och övrig information som du väljer att dela med oss, eller tillhandahålls, som en del av våra säkerhetsprocesser. Du ska inte dela eller avslöja sådan information med någon tredje part eller göra någonting som skulle kunna medföra att någon annan får tillgång till ditt konto och/eller tjänster för registrerade användare;

3.2.3 du ska kontakta oss omgående om du får vetskap om obehörigt användande av ditt konto eller lösenord;

3.2.4 du ska meddela oss omedelbart vid ändring av dina uppgifter genom att kontakta vår kundservice på: info@moor.se; och

3.2.5 Vi kan komma att använda din kontoinformation för att bistå dig med ytterligare information och/eller tjänster för registrerade användare i enlighet med vår integritetspolicy.

 

4. AVSLUT OCH/ELLER UPPSÄGNING AV REGISTRERING

4.1 Om du önskar avsluta ditt registrerade konto, kan du när som helst avsluta det genom att skicka ett e-mail till: info@moor.se.

4.2 Vi reserverar oss rättigheten att avsluta ditt registrerade konto när som helst om du inte följer bestämmelserna i dessa användarvillkor, eller av något annat skäl, efter eget gottfinnande.

 

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Vi äger eller är licenstagare till samtliga immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsningar, all upphovsrätt och relaterade rättigheter, varumärken, servicemärken, handels- och företagshemligheter, know-how, firma- och domännamn, rättigheter för goodwill eller rättigheter vid varumärkesintrång (eng. sue for passing off), rättigheter i konfidentiell information och alla övriga immateriella rättigheter, i varje fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inkluderar alla ansökningar om och förnyelser eller utökningar av sådana rättigheter, och alla liknande och likvärdiga rättigheter eller former av skydd i någon del av världen) på vår webbplats och allt material som publiceras på webbplatsen. Dessa rättigheter är skyddade av lagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

 

6. ÖVRIGT

6.1. Vi kan komma att uppdatera eller ändra dessa Villkor. Vi kommer att meddela dig om sådana uppdateringar eller ändringar 30 dagar innan ändringen eller uppdateringen sker genom information på vår hemsida eller skriftligen per e-post via den e-postadress som du uppgivit i samband med din registrering på vår hemsida. Genom att fortsätta använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar att vara bunden av de uppdaterade eller ändrade Villkoren. Om du inte vill vara bunden av dem bör du avstå från att använda hemsidan.

6.3. Om någon del av Villkoren anses ogiltig ska övriga delar av Villkoren fortsätta gälla: Om domstol eller behörig myndighet beslutar att någon del av dessa Villkor ska anses ogiltig ska detta inte innebära att Villkoren i sin helhet ska anses ogiltiga. Istället ska återstående delar av dessa Villkor att fortsätta gälla mellan BAT och kunden.

6.4. Tillämplig lag och tvistelösning:

Dessa Villkor regleras av svensk lag och tvister ska avgöras i svensk allmän domstol. Du som konsument har även en möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (se www.arn.se eller besök Kungsholmstorg 5, Stockholm). Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet. Du kan även välja att vända dig till EU-kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr).

age verification symbol eighteen plus

För att använda den här webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre

Vänligen verifiera din ålder innan du går in på webbplatsen*

Ej för personer under 18 år.

Var alltid den första att veta

Få MoOr-uppdateringar direkt till din inkorg.

Vilken produkt är du intresserad av?

Ej under 18 år