Ej under 18 år
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Sök

Letar du efter en specifik produkt?

Start your search here.

Integritetspolicy


BRITISH AMERICAN TOBACCO SVERIGE AB

Denna integritetspolicy beskriver hur British American Tobacco Sweden AB ("vi", "oss" eller "BAT") behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig beroende på din relation med oss.

Vi är alltid fast beslutna att skydda och respektera din integritet och behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den svenska dataskyddslagen.

Om du har några frågor eller funderingar kring BAT:s behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG   

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

British American Tobacco Sweden AB ("BAT")

Box 30244

104 25 Stockholm

Stockholm Sverige

Organisationsnummer 556098-6779

E-post: gdpr_emails@bat.com

Tfn: +46 8 546 730 00

 

2. BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

I följande tabeller hittar du information om hur BAT behandlar dina personuppgifter beroende på din relation med BAT, och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellerna hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om våra ändamål med behandlingen, kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig, hur vi samlar in dina personuppgifter, de rättsliga grunder som vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter, information om parter med vilka vi kan dela dina personuppgifter och information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter. 

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när:

     - du besöker vår webbplats

     - du tar emot och deltar i BAT-marknadsföring eller interagerar med oss på sociala medier

     - du kommunicerar med oss och vår kundtjänst

     - du representerar en kund, leverantör, affärspartner eller annan tredje part

Vänligen välj den översikt som är relevant för dig.

NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS 

BAT behandlar dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser genom att placera cookies som samlar in personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om din ålder för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att besöka vår webbplats. BAT kan använda dina personuppgifter som samlas in via cookies för följande ändamål: 

Statistik, analys, optimering, funktionalitet samt marknadsföring och inriktning, och för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att besöka vår webbplats.

BAT använder endast icke-nödvändiga cookies om du har gett ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke eller ändra ditt samtycke genom att ta bort eller blockera cookies i din webbläsare eller i cookieöversikten, eller genom att kontakta oss.

Läs mer om BAT:s användning av cookies, inklusive hur du tar bort och blockerar cookies i vår cookieöversikt och policy här. Läs mer i avsnitt 6 nedan om hur du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss.

Kategorier av personuppgifter och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter

Information om din användning av vår webbplats, teknisk information om dina besök, inklusive uppgifter om dina besök på vår webbplats, din navigering på webbplatsen, trafikdata, information om den enhet du använder , din MAC-adress, , såsom plats, webbläsartyp etc.

Dessutom samlar vi in och behandlar information om det samtycke som du kan ha gett, samt information om din ålder för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att besöka och använda vår webbplats. För information om lagring av uppgifter om din ålder, se lagringsvillkoren nedan i avsnittet "När du tar emot och deltar i BAT-marknadsföring eller interagerar med oss på sociala medier". 

Du kan läsa mer om lagringsperioderna för cookies på vår webbplats under cookieinställningarna.

Källor

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig, genom din användning av vår webbplats.

BAT kan också behandla dina personuppgifter för kommunikations- och kundtjänständamål om du väljer att kommunicera med oss via vår webbplats, t.ex. genom att använda chattfunktioner eller kontaktformulär som finns tillgängliga på våra webbplatser. Du kan kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till info@moor.se  eller kontakta oss på +46771-880000 (om du befinner dig i Sverige) 

Se "När du kommunicerar med oss och vår kundtjänst" för information om hur vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål.

Rättslig grund 

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

- Artikel 6.1.a (samtycke till behandling av dina personuppgifter genom användning av icke-nödvändiga cookies)

- Artikel 6.1.c (nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive lagstiftning som vi omfattas av för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att få information om våra produkter)

- Artikel 6.1.f (för att uppnå vårt berättigade intresse i samband med affärsverksamhet och affärs- och produktutveckling, inklusive sammanställning av statistik och analys avseende användningen av vår webbplats och för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats)

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter för det beskrivna syftet med:

Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk, IT- och digital support)

Företag inom BAT-koncernen

Tredje parter enligt beskrivningen i vår cookieöversikt och policy. 

BAT kan använda cookies från tredje part, t.ex. för att komma ihåg dina preferenser, för trafikmätning, statistik, för att visa riktade annonser och för att spåra din användning av vår webbplats.

För dessa typer av behandling kommer BAT i vissa fall att vara gemensamt personuppgiftsansvarig med leverantören av den eller de aktuella tredjepartscookies. 

Du kan läsa mer om vår användning av tredje parter och även hitta länkar till de tredje parternas egna integritetspolicyer i cookieöversikten och policyn på vår webbplats här.

Lagring

Lagringsperioderna beror på den enskilda cookie som placerats på webbplatsen. Du kan läsa mer om lagringsperioderna för cookies på vår webbplats under cookieinställningarna.

För mer information om de cookies vi placerar på vår webbplats, se vår cookiepolicy här.

För information om lagring av uppgifter om din ålder, se lagringsvillkoren nedan i avsnittet "När du tar emot och deltar i BAT-marknadsföring eller interagerar med oss på sociala medier". 

NÄR DU TAR EMOT OCH DELTAR I BAT-MARKNADSFÖRING ELLER INTERAGERAR MED OSS PÅ SOCIALA MEDIER

BAT behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål när du registrerar dig för att få nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial från BAT, om du följer och/eller interagerar med våra konton på sociala medier eller om du deltar i några aktiviteter för BAT, t.ex. evenemang, fester, tävlingar osv.

Exempel på sådan kommunikation kan vara som en del av marknadsföringen av våra produkter, försäljning och distribution av BAT:s produkter, kontakt med myndigheter, kontakt med journalister, samarbete med tredjepartsleverantörer och byråer för att stödja vår verksamhet, organisationer, återförsäljare, externa konsulter, BAT ambassadörer, städföretag, livsmedelsleverantörer, vakter på plats, etc.

Kategorier av personuppgifter och källor 

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter 

Namn, e-postadress, information om din ålder, information om ditt konto på sociala medier, information om hur du interagerar med oss på sociala medier.

Information som du väljer att lämna när du interagerar med oss på marknadsföringsplattformar eller i marknadsföringssammanhang, t.ex. utlottningar och andra tävlingar.

Om du deltar i BAT-evenemang kan vi också ta bilder och video under evenemanget, men endast när vi har ditt samtycke till att göra det.

Information som rör att du tar emot nyhetsbrev från oss, vilket inkluderar information om huruvida du har öppnat nyhetsbrevet, vilka delar av nyhetsbrevet du har klickat på etc., men endast om du har gett oss ditt samtycke till detta. 

Källor 

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig.

Rättslig grund 

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

Artikel 6.1.a (samtycke)

Artikel 6.1.c (nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive lagstiftning som vi omfattas av för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att få information om våra produkter)

Artikel 6.1.f (nödvändig behandling för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet och våra produkter), inklusive:

Skicka nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till dig och optimera effekten av sådan marknadsföring

Anordna och delta i evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter

Marknadsföra våra produkter och vår verksamhet på sociala medier och andra plattformar samt interagera med våra kunder och konsumenter på olika sociala medier och plattformar

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter för det beskrivna syftet med:

Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk support och IT- och digital support)

BAT-koncernföretag

Sociala medier; i vissa fall har vi gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med leverantören av sociala medier, t.ex. Facebook och Instagram. Se Facebooks integritetspolicy och Instagrams integritetspolicy.

Allmänheten; om du ger oss ditt samtycke till att använda material där du är tillgänglig för allmänheten, t.ex. material som du delar via vår webbplats

(Potentiella) köpare, säljare och rådgivare i händelse av en försäljning eller ett köp

Lagring av personuppgifter 

De personuppgifter som vi har om dig kommer inte att sparas längre än vad som är tillåtet enligt lag och kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt för att förse dig med begärd information.

Om du begär att dina uppgifter ska raderas kommer vi att behålla information relaterad till ditt samtycke under en period på upp till 10 år. Denna praxis ligger i linje med vårt åtagande att följa lagar.

Bilder och videomaterial på dig lagras i högst 2 år.

Vissa personuppgifter sparas under de lagringsperioder som anges i avsnittet "När du kommunicerar med oss och vår kundtjänst" nedan.

NÄR DU KOMMUNICERAR MED OSS OCH VÅR KUNDTJÄNST 

BAT behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera och interagera med dig, för att tillhandahålla god kundservice och för att hantera frågor, förfrågningar, klagomål etc. som du kan ha angående våra produkter, tjänster och BAT i allmänhet. BAT kommunicerar och tillhandahåller kundservice till både konsumenter och kunder, och vi kommunicerar med dig via e-post, telefon, webbplatskommunikation såsom kontaktformulär och chattar samt via sociala medier och andra plattformar (t.ex. Instagram/Facebook när du följer och interagerar med våra profiler) beroende på hur du väljer att kontakta oss.

Kategorier av personuppgifter och källor

Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter

Namn, e-post, telefonnummer, befattning, information om dina sociala medier och information som du lämnar till oss inför din förfrågan, t.ex. de frågor du kan ha och den information som rör din förfrågan samt annan information som vi kan behöva för att kunna behandla din förfrågan.

Information som avser klagomål, reklamationer och andra förfrågningar som du kan ha om våra produkter, t.ex. din erfarenhet av våra produkter, biverkningar osv. Sådan information kan vara känslig information om du väljer att lämna den till oss.

När du ringer vår kundtjänst kan vi också spela in vårt telefonsamtal för interna utbildningsändamål, men endast om du samtycker till detta.

Om du kommunicerar med oss eller vår kundtjänst angående rekrytering, t.ex. om du vill veta mer om BAT, rekryteringsprocessen etc., kommer vi också att behandla dina personuppgifter som du kan ha gett oss, dvs. kontaktinformation, din förfrågan, vår korrespondens och bilagor som du kan skicka såsom jobbansökan, CV och liknande. Vi kommer dock alltid att hänvisa dig till vår officiella rekryteringskanal (careers@bat.com) för jobbansökningar eller till vår HR-avdelning, och därefter kommer vi att radera allt material som du kan ha skickat.

Om du kommunicerar med oss och/eller vår kundtjänst som icke-konsument, se även nedan "När du representerar en kund, leverantör, affärspartner eller annan tredje part".

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss.

Rättslig grund 

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

Artikel 6.1.a (samtycke) med hänvisning till inspelningar

Artikel 6.1.b (nödvändig för att ingå och fullgöra avtalet)

Artikel 6.1.c nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive:

regler som vi omfattas av i samband med hantering av klagomål eller reklamationer som du kan ha om våra produkter, inklusive regler som föreskriver våra skyldigheter gentemot dig

att tillhandahålla kundservice till dig

att optimera och förbättra våra produkter, vår verksamhet och vår kundservice

att hantera klagomål och reklamationer

för att marknadsföra vårt företag som arbetsplats, för att hitta rätt kandidater och hjälpa dig med frågor du kan ha om BAT och rekrytering

Artikel 9.2.f (nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras) i förhållande till känslig information som behandlas i samband med hantering av klagomål, reklamationer och andra förfrågningar, t.ex. information om biverkningar och din erfarenhet av våra produkter.

Mottagare

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. callcenter, tjänsteleverantörer, teknisk, IT- och digital support)

BAT-koncernföretag

Sociala medier och andra plattformar, om vi kommunicerar via dessa

Offentliga myndigheter om det begärs och är nödvändigt i förhållande till det specifika fallet

(Potentiella) köpare, säljare och rådgivare i händelse av köp eller försäljning

Lagring

De personuppgifter som vi har om dig kommer inte att sparas längre än vad som är tillåtet enligt lag och kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt för att förse dig med begärd information.

Om du begär att dina uppgifter ska raderas kommer vi att behålla information relaterad till ditt samtycke under en period på upp till 10 år. Denna praxis ligger i linje med vårt åtagande att följa lagar.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som behandlas för detta ändamål så länge som det är nödvändigt för att hantera din förfrågan, dvs. så länge som det är nödvändigt för att besvara dina frågor och/eller hantera ditt klagomål.

Om din förfrågan är eller potentiellt kan utvecklas till en konflikt kan vi komma att lagra dina personuppgifter under en längre period. Lagringsperioden beror på omständigheterna kring din förfrågan, inklusive vad den avser, och om den innefattar skadestånd etc. Vi lagrar endast dina personuppgifter för att dokumentera ärendet och hantera en eventuell (rättslig) konflikt som kan uppstå till följd av, eller involvera din förfrågan under den period vi kan komma att ställas inför en konflikt etc. i enlighet med preskriptionsbestämmelser.

Inspelningar av telefonsamtal som du är en del av baserat på ditt samtycke kommer att sparas i vårt system i 60 dagar. 

Uppgifter om prenumerationer raderas 6 år efter att de skapats. Detta gäller om användaren inte begär radering av sina uppgifter.  

NÄR DU ÄR KUND, LEVERANTÖR ELLER ANNAN REPRESENTANT FÖR EN TREDJE PART 

BAT behandlar dina personuppgifter för affärsverksamhet när du representerar din arbetsgivare eller har en relation med en tredje part, när din arbetsgivare eller sådan tredje part är en (potentiell) kund, leverantör eller annan tredje part till BAT, t.ex. om du kommunicerar och samarbetar med BAT som en del av ditt arbete för en av BAT:s (potentiella) affärspartner eller andra parter med vilka BAT kommunicerar och samarbetar. 

Exempel på sådan kommunikation och samarbete kan vara som ett led i marknadsföringen av våra produkter, försäljning och distribution av våra produkter, kundhantering, KYC ändamål, kontakt med myndigheter, statliga företrädare, policys, investeringskontakter, kontakt med journalister och media, aktieägare, deltagande i evenemang, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter när vi använder tredjepartsleverantörer och byråer som stöder vår verksamhet, t.ex. IT och digital support, fraktförare, lager, samarbete med organisationer, butiker och kedjor, externa konsulter, BAT ambassadörer, städbolag, cateringfirmor, vakter och liknande.

Kategorier av personuppgifter och källor

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

Allmänna personuppgifter

Namn, befattning, arbetsplats, inloggningsuppgifter, signatur och kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer samt annan information som du väljer att lämna till oss.

Kopia av pass eller annan ID-handling för KYC ändamål.

Information om och relaterat till den uppgift, det jobb, det ärende eller liknande som vårt samarbete och kontakt avser, inklusive all kommunikation och behandling av personuppgifter i det sammanhanget, t.ex. kommunikation med vårt (potentiella) samarbete, våra produkter samt försäljning och distribution av våra produkter, beställningar och returer, förhandlingar, potentiella tvister och klagomål, allmän affärsverksamhet, marknads-, produkt- och försäljningsanalyser, strategi, ekonomi och budgethantering, utvärderingar och resultat, fakturering och bokföring, krishantering, projekt och planering, hantering av externa villkor och revisioner, varumärke och marknadsföring, politik, affärsstrategi, affärsplaner, (potentiell) kundhantering, segmentering och service, hantering av IT och support etc.

Information relaterad till ditt deltagande i evenemang som hålls av oss eller andra evenemang som vi har bjudit in dig att delta i tillsammans med oss, t.ex. festivaler.

Om du besöker eller arbetar på våra anläggningar kommer vi också att behandla information om dig genom vår användning av CCTV-övervakning och genom loggning av användningen av åtkomstkort.

Källor

Vi samlar in dina personuppgifter antingen direkt från dig eller från det företag som du arbetar för eller har en relation med: BAT:s kund, leverantör eller annan tredje part som vi arbetar med eller har en relation med.

Rättslig grund 

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder: 

Artikel 6.1.c (nödvändig för att uppfylla vår rättsliga skyldighet att utföra kundkännedomskontroller av våra kunder)

Artikel 6.1.f (nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av affärsverksamhet och utveckling), inklusive

kommunikation och samarbete med kunder, leverantörer och andra tredje parter och affärspartner som vi arbetar med eller har en relation till

tillverkning av våra produkter

Försäljning och distribution av våra produkter,

kundhantering och kundutveckling

säkerhetsåtgärder 

andra affärsintressen

Mottagare

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

Affärspartners och tredje part, inklusive leverantörer som vi samarbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, lager, chaufförer, teknisk, IT-, juridisk och digital support)

Sociala medier, beroende på arten av vårt avtal, förhållande, kommunikation och de aktuella omständigheterna, t.ex. om du är en ambassadör för BAT eller deltar i ett evenemang som anordnas av BAT

Företag inom BAT-koncernen

Offentliga myndigheter på begäran

Företaget du arbetar för eller har en relation med; BAT:s kund, leverantör eller annan tredje part och affärspartner

(Potentiella) köpare, säljare och rådgivare vid köp eller försäljning

Festivaler och andra parter som håller evenemang som vi deltar i med våra kunder samt evenemangsbyråer som hjälper oss med detta

Lagring

De personuppgifter som vi har om dig kommer inte att sparas längre än vad som är tillåtet enligt lag och kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt för att förse dig med begärd information.

Om du begär att dina uppgifter ska raderas kommer vi att behålla information relaterad till ditt samtycke under en period på upp till 10 år. Denna praxis ligger i linje med vårt åtagande att följa lagar.

Vi kan dock lagra dina personuppgifter under en längre period om det är nödvändigt i ett specifikt fall, t.ex. för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk, för att kunna dokumentera förhållandet och/eller särskilda omständigheter avseende en kund, leverantör eller affärspartner.

Vi kan också radera dina personuppgifter tidigare, t.ex. om du förekommer på videoövervakning, eller om du har deltagit i ett evenemang, en frågesport eller liknande aktiviteter.

Vissa förfrågningar följer de lagringsperioder som beskrivs under "När du kommunicerar med oss eller vår kundtjänst" - se detta avsnitt för mer information. 

 

3.ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EEA

I vissa fall kommer vi att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Sådana överföringar till tredje land kommer att ske baserat på följande rättsliga grunder:

a) EU-kommissionen har fastställt att landet/länderna har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, dvs. landet är ett "säkert tredje land".

b) EU-kommissionen har inte fastställt att landet/länderna har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, men vi kommer att tillhandahålla nödvändiga garantier för överföringen: genom användning av standardbestämmelser om dataskydd (modellavtal för överföring av personuppgifter till tredjeländer) som antagits av EU-kommissionen, eller andra avtal som antagits av de behöriga myndigheterna. Du kan få en kopia av sådana avtal genom att kontakta oss på gdpr_emails@bat.com.

c) Om landet/länderna varken är ett säkert tredjeland enligt punkt a eller nödvändiga garantier har lämnats enligt punkt b, kan överföring ske i begränsade fall om i) du har gett ditt samtycke till överföringen, ii) överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig som registrerad och BAT som personuppgiftsansvarig eller i syfte att genomföra åtgärder som vidtagits på din begäran innan ett sådant avtal ingås, eller iii) överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal som i ditt intresse ingås mellan BAT och en annan fysisk eller juridisk person.

 

4.  AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

 

Vi kan använda automatiserat beslutsfattande och profilering, där vårt system använder algoritmer för att kategorisera användare baserat på deras preferenser. Därefter använder vi denna information för att skräddarsy framtida kommunikation. Du kan till exempel få specifika e-postmeddelanden relaterade till ditt identifierade segment.

Dina rättigheter:

Öppenhet: Vi strävar efter att vara transparenta när det gäller våra automatiserade beslutsprocesser. Denna information tillhandahålls för att säkerställa att du är medveten om hur dina uppgifter används.

Samtycke: Ditt deltagande i denna process är helt frivilligt och du ger ditt uttryckliga samtycke genom att välja att interagera med bilderna. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering. Om du vill välja bort eller justera dina preferenser, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@moor.se, +46 20 975858 (om du befinner dig i Sverige).

Datasäkerhet: Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för de uppgifter som samlas in genom denna process. För mer information om våra rutiner för datasäkerhet, se vår [se "Hur vi skyddar din information"].

 

5. OBLIGATORISK INFORMATION

Vissa av de personuppgifter som vi behandlar om dig kan vara obligatoriska för oss att samla in för att kunna tillhandahålla dig den tjänst som du har begärt från oss, till exempel när du beställer/tar emot våra produktprover har vi skyldighet att samla in viss information om dig för att kunna behandla din beställning och leverera produkten, precis som det kan vara obligatoriskt för dig att förse oss med viss information i samband med kundtjänst så att vi kan tillhandahålla rätt tjänst till dig. 

 

Konsekvensen av att inte förse oss med sådan obligatorisk information är dock endast att vi då inte kan förse dig med den tjänst som du begär.

 

6. HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION 

Att hålla dina personuppgifter säkra är av högsta prioritet. Vi följer internationellt erkända säkerhetsstandarder och lagrar dina personuppgifter på säkra servrar. Alla personuppgifter kommer att behandlas som konfidentiell information av dem som har rätt att behandla och använda dem. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter endast till de personer som behöver den. Vi utför regelbundet interna revisioner och uppföljningar för att granska om våra åtgärder är lämpliga och för att säkerställa fortsatt efterlevnad av internationellt erkända säkerhetsstandarder och våra policyer.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att tillämpa våra normala förfaranden och följa rättsliga krav för att skydda din information, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs till webbplatsen och all överföring sker på egen risk.

Webbplatsen kan från tid till annan innehålla länkar till och från andra webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser bör ha sina egna integritetspolicyer och att vi inte accepterar något ansvar för dessa webbplatser eller för deras integritetspolicyer. Kontrollera dessa sekretesspolicyer innan du lämnar dina uppgifter till dessa webbplatser.

När vi har mottagit din information kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

 

7. DINA RÄTTIGHETER

BAT har åtagit sig att säkerställa skyddet av dina rättigheter som registrerad enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den lokala lagstiftningen om dataskydd. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

1. Rätt till tillgång

Förklaring: Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och, om så är fallet, rätt att få tillgång till dessa personuppgifter.

Tillvägagångssätt: För att begära tillgång till dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr_emails@bat.com och +46 8 546 730 00 (om du befinner dig i Sverige).

2. Rätt till rättelse

Förklaring: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Tillvägagångssätt: För att begära rättelse av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@moor.se, (+46) 0771-880000 

3. Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Förklaring: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Villkor: Denna rätt gäller bl.a. när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in eller om du återkallar ditt samtycke.

Förfarande: För att begära radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr_emails@bat.com och (+46) 0771-880000 

4. Rätt till begränsning av behandling

Förklaring: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Villkor: Denna rättighet gäller t.ex. när riktigheten av dina uppgifter ifrågasätts eller behandlingen är olaglig.

Förfarande: För att begära begränsning av behandlingen, vänligen kontakta oss på gdpr_emails@bat.com (+46) 0771-880000

5. Rätt till dataportabilitet

Förklaring: Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Tillvägagångssätt: För att begära portabilitet av dina uppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr_emails@bat.com och (+46) 0771-880000

6. Rätt till invändning

Förklaring: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Villkor: Denna rätt gäller t.ex. när dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Tillvägagångssätt: För att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr_emails@bat.com och (+46) 0771-880000. Om du vill återkalla ditt samtycke till cookies, vänligen se även vår cookieöversikt och cookiepolicy.

 

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss på gdpr_emails@bat.com (+46) 0771-880000

BAT åtar sig att behandla dina förfrågningar snabbt och öppet, i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Du kan också klaga hos den lokala tillsynsmyndigheten:

Den svenska myndigheten för integritetsskydd 

Drottninggatan 29, plan 5, 111 51 Stockholm

E-post: imy@imy.se

Telefon: +46 (0)08-657 61 00

 

age verification symbol eighteen plus

För att använda den här webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre

Vänligen verifiera din ålder innan du går in på webbplatsen*

Ej för personer under 18 år.

Var alltid den första att veta

Få MoOr-uppdateringar direkt till din inkorg.

Vilken produkt är du intresserad av?

*Vi sparar inte någon personlig information relaterad till BankID.

Ej under 18 år